Make your own free website on Tripod.com
בדיחות בלונדיניות

       
היו 3 פיות. אחת ג'ינג'ית, אחת שחרחורת ואחת בלונדינית. עבור כל מה שהן היו אומרות על עצמן שהיה נכון הן היו מקבלות מיליון דולר ואם זה לא נכון הן היו נעלמות. הג'ינג'ית אמרה: אני חושבת שאני  יפה... נעלמה. השחרחורת אמרה: אני חושבת שאני חכמה... נעלמה. הבלונדינית אמרה: אני חושבת... נעלמה. 2 בלונדיניות הלכו והיה נהר ביניהן. אחת שאלה את השניה: איך עוברים לצד השני? השניה עונה: מה את מתומתמת, את לא רואה שאת כבר בצד השני?!


בלונדינית אחת אומרת לבלונדינית אחרת: אם תגלי כמה שקלים יש לי ביד אני אתן לך את שלושתם.....בלונדינית אחת נכנסת לבורגר רנץ' ומבקשת צ'יפס. היא שואלת את הקופאי: רוצה לשמוע  בדיחה מהסוף להתחלה? הוא עונה: טוב.
אז תביא לי את צ'יפס ותתחיל ליצחוק.