Make your own free website on Tripod.com
בדיחות קרש

         יציאה            

איש הולך הולך הולך מתעייף מתחיל לרוץ
ספינה תובעת כולם מתים חוץ מזה שלא ידע לשחות.איך זה יכול ליהיות? הוא לקח את הקרש של הבדיחה
איש אחד נפל לבור.איך הוא יצא? הלך הביתה לקח סולם חזר למטה וטיפס על הסולם למעלה.

מה יוצא אם זברה וכיבסה מתחתנים?

.יוצא שבדר עם פסים

איש אחד הלך הלך הלך נפל לבור, והשני אוהב תותים.

איש נפל לבור איך הוא יצא?
לקח את הקרש של הבדיחה.ותיפס למעלה.

56 אנשים הולכים והינה בננה.